Hurey!!!! Bắt đầu học tập thôi!

Bước 1: Đăng nhập tải khoản.

thư viện sự nghiệp leaderbook

Bước 2: Click vào [Khóa học của tôi] ở phía trên bên phải để xem những khóa học bạn đã sở hữu.thư viện sự nghiệp leaderbook

thư viện sự nghiệp leaderbook

Bước 3: Click vào [Khóa học] bất kỳ để bắt đầu.

thư viện sự nghiệp leaderbook

Bước 4: Click vào [Tên bài học] để bắt đầu học.

thư viện sự nghiệp leaderbook

Bước 5: Bấm vào [HOÀN THÀNH] sau khi hoàn thành bài học.

Bước 7: Tải [Biểu mẫu ứng dụng].

thư viện sự nghiệp leaderbook

P/s: Nếu trong quá trình học tập có bất cứ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ với AM – Ms Linh – 0965 285 005 để được hỗ trợ kịp thời.

Xem các hướng dẫn khác:

quà tặng thư viện sự nghiệp leaderbook