Hướng dẫn Phát triển Năng lực tại Thư viện LeaderBook

I. KHUNG NĂNG LỰC

Các kỹ năng cốt lõi giúp bạn phát triển sự nghiệp – được gộp thành 5 nhóm năng lực – như hình vẽ dưới đây:

bản đồ học tập thư viện sự nghiệp leaderbook

II. BẢN ĐỒ HỌC TẬP

Với từng nhóm năng lực, bạn có thể lựa chọn:

  • Đọc chuỗi bài viết ngắn về các kỹ năng.
  • Mở Workbook để tư duy và làm bài tập.
  • Hoặc xem các Khóa học online.

Hãy lựa chọn theo nhu cầu của bạn, sau đó click chuột vào link tương ứng, để học tập.

Nhóm năng lực số 1

Thiết lập Lộ trình công danh

Nhóm Bài viếtWorkBookKhóa học

Nhóm năng lực số 2

Hoàn thành Xuất sắc công việc

Nhóm Bài viếtWorkBookKhóa học

Nhóm năng lực số 3

Giao tiếp & Thuyết phục người khác

Nhóm Bài viếtWorkBookKhóa học

Nhóm năng lực số 4

quà tặng thư viện sự nghiệp leaderbook

Dẫn dắt & Gắn kết đội nhóm

Nhóm Bài viếtWorkBookKhóa học

Nhóm năng lực số 5

Thấu hiểu doanh nghiệp & Tạo ra sự thay đổi

Nhóm Bài viếtWorkBookKhóa học

III. CẬP NHẬT THÊM TÀI NGUYÊN MỚI

  • LeaderBook sẽ liên tục sản xuất các khóa học mới, cũng như cải tiến các khóa học cũ (nhằm nâng cao chất lượng).
  • Các phiên bản cập nhật (khóa học mới), sẽ được LeaderBook thông báo tới khách hàng định kỳ hàng tháng.

Chúc bạn Phát triển Sự nghiệp Vượt trội.

LeaderBook Team.

quà tặng thư viện sự nghiệp leaderbook